Tietoa Naapurikauppa-palvelusta

Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Naapurikauppa verkkopalvelu: Sharetribe Oy
www.sharetribe.com
info@sharetribe.com

Rekisterin nimi

Naapurikauppa-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään, jotta palvelun käyttö ja yhteydenpito käyttäjien kanssa on mahdollista. Yhteydenpitoa voi tapahtua sekä palvelun ylläpitäjien ja käyttäjän välillä että suoraan käyttäjien välillä. Osa käyttäjän tiedoista on näkyvissä myös hänen profiilisivullaan palvelussa, mutta nimeä lukuunottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille.

Rekisterin tietosisälto

Rekisteriin voidaan tallentaa:

  • Yksilöintitiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana (tallennetaan salattuna)
  • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
  • Käyttäjän palveluun jättämät pyynnöt ja tarjoukset
  • Käyttäjän saamat ja antamat palautteet sekä ansiomerkit
  • Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi kirjautumisten lukumäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä antaa hyväksynnän tälle luovutukselle hyväksymällä Käyttöehdot aloittaessaan palvelun käytön. Tutkijoilla ei ole kuitenkaan lupaa julkaista tutkimustuloksissaan yksilöiviä henkilötietoja, joista yksittäiset käyttäjät olisi mahdollista tunnistaa.

Kullekin Naapurikauppa-yhteisön perustaneelle asiakkaalle voidaan luovuttaa tietoja tähän yhteisöön rekisteröityneistä käyttäjistä. Tietoja voidaan antaa myös tämän asiakkaan valitsemille yhteisöylläpitäjille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot voidaan tallentaa palvelimelle, joka voi sijaita EU:n ja ETA:n ulko- tai sisäpuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan tietokoneille. Ohjelmallinen pääsy niihin on rajattu salasanoilla ja fyysinen pääsy laitetilaan on rajattu palvelimet tarjoavan yrityksen toimesta.


Naapurikauppa-yhteisön perustanut asiakas 


Nimi: Yhteismaa ry (”Yhteismaa”)
Y-tunnus: 2520758-5
Postiosoite: Pursimiehenkatu 24 b 24, 00150 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pauliina Seppälä
Sähköpostiosoite: pauliina@yhteismaa.fi

Rekisterin nimi
Naapurikauppa-palvelun asiakasrekisteri

Kerättävät tiedot, tietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Yhteismaa pyytää käyttäjiltä vain alustan toimivuuden kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Yhteismaan ja palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sen sopimuksen mukaan, joka syntyy kun käyttäjä käyttää palvelua ja hyväksyy samalla sen käyttöehdot. 

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää samat tiedot, jotka on esitetty yllä.  

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhteismaa ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhteismaa ei myy käyttäjien tietoja eteenpäin.

Liiketoimintakaupan seurauksena Yhteismaa voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.